Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nazwa

Gmina Szczecinek

Powiat

szczecinecki

Województwo

zachodniopomorskie

Kod pocztowy

78-400

Miejscowość i adres

Szczecinek, ul. Pilska 3

Kontakt

  94 37432-48, -73, -85, -94 (centrala)

  94 37420-08

 sekretariat(at)gminaszczecinek.pl

 

ePUAP: /UGSzczecinek/SkrytkaESP


https://gminaszczecinek.pl

NIP

673-177-25-36

REGON

330920908

Budżet Gminy Szczecinek na 2021 r.

- dochody:

- wydatki:

 

52 210 655 zł

53 739 013 zł

Obsługa bankowa

 

 

 

 

Rachunek bankowy do opłaty skarbowej

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddział Szczecinek

ul. Bohaterów Warszawy 53
78-400 Szczecinek

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

 

91 8935 0009 9980 3004 0000 0000

 

Obszar Gminy Szczecinek

49 tys. ha

Liczba ludności (stan na koniec 2020 roku)

9 132 mieszkańców

Wójt

Ryszard Jasionas

Zastępca Wójta

Kazimierz Harasym

Skarbnik

Mirosława Perska

Sekretarz

Adam Gonczarów

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO (WĘGLA  KAMIENNEGO).

 

            W związku z wejściem w życiu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Szczecinek informuje, że dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Szczecinek zajmować się będzie Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Szczecinku, ul. Pilska 5, 78-400 Szczecinek. Koszt i organizacja transportu z miejsca składowania do miejsca zamieszkania pozostaje po stronie kupującego.

Mieszańcy Gminy zainteresowani zakupem węgla, proszeni są o złożenie wniosku
 o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) w Urzędzie Gminy Szczecinek ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dn. 02.11.2022 r. ws. ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego
 w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do 1500 kg -wniosek dotyczy zakupu  do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) do 1500 kg- wniosek dotyczy zakupu  od dnia 1 stycznia  2023 r.

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Szczecinku będzie sprzedawała paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż  2 200,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

Zakupu po cenach preferencyjnych może dokonać osoba fizyczna, której:

  1. Wypłacono dodatek na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca
  2. Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład  którego wchodzi wnioskodawca
  3. Gospodarstwo domowe ma potwierdzenie w centralnej ewidencji emisyjności budynków, że jest  ogrzewane węglem.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Formularz zaopatrzenia na węgiel

565 KBPobierzPodgląd pliku