Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 81/2009 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego urzędu na czas "W"

190 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80/2009 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78/2009 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77/2009 w sprawie ceny arkusza kopii lub wydruku aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76/2009 w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2010r.

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75/2009 w sprawie powołania komisji opiniodawczej w sprawie przydziału lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73/2009 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70/2009 w sprawie ustalenia cennika opłaty za drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68/2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67/2009 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66/2009 w sprawie ustalenia projektu budżetu

191 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Szczecinek w 2009r.

138 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62/2009 w sprawie środków trwałych w budynku hydroforni w Wierzchowie

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61/2009 w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji wyposażenia w Gminie Szczecinek

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

119 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

149 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

132 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54/2009 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53/2009 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45/2009 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie w zakresie gospodarki finansowej

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

114 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników zakładów budżetowych - gminnych jednostek organizacyjnych

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

118 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30/2009 w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Wierzchowie

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

123 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów na cele gospodarcze

44 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21/2009 w sprawie ustalenia opłaty za przeprowadzanie wzlotów z pasów startowych wchodzących w skład lotniska położonego w miejscowości Wilcze Laski przez samoloty i inne maszyny latające

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20/2009 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład lotniska położonego w miejscowości Wilcze Laski na cele rekreacyjno - sportowe

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2009r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18/2009 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

128 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17/2009 w sprawie szczegółowego sposobu prze[prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Szczecinek

296 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

92 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15/2009 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14/2009 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12/2009 w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4/2009 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej do stosowania w szkołach gminy Szczecinek

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2009r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 1/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej

55 KBPobierzPodgląd pliku