Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XVIII/179/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

463 KBPobierz

Nr XVIII/178/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

2.3 MBPobierz

Nr XVIII/177/2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczecinek

268 KBPobierz

Nr XVIII/176/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

128 KBPobierz

Nr XVIII/175/2012 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

150 KBPobierz

Nr XVIII/174/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

134 KBPobierz

Nr XVIII/173/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

131 KBPobierz