Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XIX/186/2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek

117 KBPobierz

Nr XIX/185/2012 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek

129 KBPobierz

Nr XIX/184/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

2.0 MBPobierz

Nr XIX/183/2012 w sprawie podziału Gminy Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

244 KBPobierz

Nr XIX/182/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat

128 KBPobierz

Nr XIX/181/2012 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

260 KBPobierz

Nr XIX/180/2012 wsprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

254 KBPobierz