Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XX/194/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

137 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/193/2012 w sprawie wykupu przez Gminę Szczecinek niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/192/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

134 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/191/2012 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/190/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

328 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/189/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

158 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/188/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

217 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XX/187/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

123 KBPobierzPodgląd pliku