Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie wyników w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Szczecinek w 2013 r.

117 KBPobierz

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Szczecinek w 2013 r.

193 KBPobierz

Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2013 roku

588 KBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

201 KBPobierz

Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2013 roku

524 KBPobierz

Wzór oferty do złożenia w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku

110 KBPobierz

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych z terenu Gminy Szczecinek w 2013r.

465 KBPobierz