Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany SUiKZP - termin składania wniosków do dnia 14.02.2017r.

207 KBPobierz

Obręb Marcelin

Ogłoszenie z dnia 21.08.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany MPZP

293 KBPobierz

Projekt uchwały

114 KBPobierz

Załącznik nr 1

799 KBPobierz

Załącznik nr 2

138 KBPobierz

Załącznik nr 3

185 KBPobierz

Załącznik nr 4

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 5

578 KBPobierz

Załącznik nr 6

1.2 MBPobierz

Załącznik nr 7

1.5 MBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

6.8 MBPobierz

Rozstrzygnięcie wniesionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Szczecinek

196 KBPobierz

Obręb Parsęcko