Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany SUiKZP - termin składania wniosków do dnia 14.02.2017r.

207 KBPobierz

Obręb Marcelin

Ogłoszenie z dnia 01 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu

45 KBPobierz

Projekt uchwały

131 KBPobierz

Załącznik nr 1

488 KBPobierz

Załącznik nr 2

139 KBPobierz

Załącznik nr 3

182 KBPobierz

Załącznik nr 4

646 KBPobierz

Załącznik nr 5

351 KBPobierz

Załącznik nr 6

744 KBPobierz

Załącznik nr 7

1.5 MBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

717 KBPobierz

Obręb Parsęcko