Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany SUiKZP - termin składania wniosków do dnia 14.02.2017r.

207 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 27 maja 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

294 KBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

1.9 MBPobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek - projekt

1.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do studium

36 MBPobierz

Załącznik nr 2 do studium

35 MBPobierz

Obręb Marcelin

Obręb Parsęcko - MPZP dla działki nr 436/9

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla działki 436/9

237 KBPobierz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla działki nr 436/9 obręb Parsęcko

283 KBPobierz

Projekt planu do publicznego wglądu

53 KBPobierz

Załącznik nr 1 do projektu planu

7.1 MBPobierz

Załącznik nr 2 do projektu planu

13.1 MBPobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu

280 KBPobierz