Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXIII/214/2013 w sprawie komunikacji publicznej wykonywanej prze Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek oraz ustalenia taryfy opłat za przejazdy środkami tej komunikacji

203 KBPobierz

Nr XXIII/213/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

147 KBPobierz

Nr XXIII/212/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres do 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

147 KBPobierz

Nr XXIII/211/2013 w sprawie nabycia przez Gminę Szczecinek niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

120 KBPobierz

Nr XXIII/210/2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

279 KBPobierz