Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Szkoła Podstawowa w Parsęcku

Zarządzenie z dnia 9.5.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

37 KBPobierz

Zespół Szkół w Turowie

Zarządzenie Wójta nr 85/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Turowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierz

Zarządzenie nr 95 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Turowie

40 KBPobierz

Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie

Zarządzenie Wójta nr 80 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierz

Zarządzenie nr 89 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie

40 KBPobierz

Zespół Szkół w Wierzchowie

Zarządzenie Wójta nr 81 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie wraz z załącznikiem

62 KBPobierz

Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchowie

40 KBPobierz

Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej

Zarządzenie nr 82 Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej wraz z załącznikiem

62 KBPobierz

Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gwdzie Wielkiej

40 KBPobierz