Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2013r.

18.4 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2013r.

18.4 KBPobierz

Wyraz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

424 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2013 r.

98 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

91 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł

157 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono:odroczeń, rozłożono spłatę na raty, udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej-de minimis.

107 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 dokonano zwrotu podatku akcyzowego

0.9 MBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2013 r.

99 KBPobierz