Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXVI/255/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczecineckiemu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Parsęcko oraz zatok autobusowych w miejscowości Trzcinno, Gałowo w ciągu dróg powiatowych

175 KBPobierz

Nr XXVI/254/2013 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

90 KBPobierz

Nr XXVI/253/2013 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii

282 KBPobierz

Nr XXVI/252/2013 w sprawie wyrażenia poparcia dla Gminy Bobolice w sprawie wniosku o budowę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dwóch rond w Bobolicach w ciągu dróg krajowych nr 11 i 25, przebiegających przez miasto Bobolice

124 KBPobierz

Nr XXVI/251/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego w postaci podjazdu dla osób niepełnosprawnych

129 KBPobierz

Nr XXVI/250/2013 w sprawie nabycia nieruchomości

130 KBPobierz

Nr XXVI/249/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

157 KBPobierz