Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXVII/258/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

163 KBPobierz

Nr XXVII/257/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczecinek za 2012 rok

128 KBPobierz

Nr XXVII/256/2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2012 r.

118 KBPobierz