Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXVIII/277/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 3 grudnia 2010r. oraz wprowadzonej zmiany uchwałą Nr XXV/232/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

185 KBPobierz

Nr XXVIII/276/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 03 grudnia 2010r.

168 KBPobierz

Nr XXVIII/275/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/2004 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 czerwca 2004r.

127 KBPobierz

Nr XXVIII/274/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2013 - 2023

4.4 MBPobierz

Nr XXVIII/273/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok

1.2 MBPobierz

Nr XXVIII/272/2013 w sprawie ustalenia wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek w formie elektronicznej

756 KBPobierz

Nr XVIII/271/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek

618 KBPobierz

Nr XXVIII/270/2013 sprawie zmiany uchwały Nr XXII/205/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

142 KBPobierz

Nr XXVIII/269/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

173 KBPobierz

Nr XXVIII/268/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

133 KBPobierz

Nr XXVIII/267/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

121 KBPobierz

Nr XXVIII/266/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

124 KBPobierz

Nr XXVIII/265/2013 w sprawie wydzierżawienia gruntów na okres do 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

146 KBPobierz

Nr XXVIII/264/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

153 KBPobierz

Nr XXVIII/263/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

141 KBPobierz

Nr XXVIII/262/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

166 KBPobierz

Nr XXVIII/261/2013 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

167 KBPobierz

Nr XXVIII/260/2013 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

143 KBPobierz

Nr XXVIII/259/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

247 KBPobierz