Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie biogazowni o mocy 0,5MW w m.Omulna. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 695/20 w obrębie Żółtnica, gmina Szczecinek"

149 KBPobierz

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej(biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej do 500kW i mocy cieplnej do 500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosem na kiszonkę, linią energetyczną 0,4/15kV. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 8/55 w obrębie Turowo, gmina Szczecinek"

159 KBPobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej do 500 kW i mocy cieplnej do 500 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosem na kiszonkę linią energetyczną 0,4/15kV. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 8/55 w obrębie Turowo, gmina Szczecinek.

30 KBPobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 0,5MW w m. Omulna. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 695/20 w obrębie Żółtnica, gmina Szczecinek.

30 KBPobierz

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„budowie farmy fotowoltanicznej wolnostojącej w obrębie Dalęcino, gmina Szczecinek.”

28 KBPobierz