Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XXIX/278/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

21 KBPobierz

Nr XXIX/279/2013 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

14.6 KBPobierz

Nr XXIX/280/2013 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

treść uchwały

15.2 KBPobierz

Nr XXIX/281/2013 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

treść uchwały

16.1 KBPobierz

Nr XXIX/282/2013 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

treść uchwały

15.1 KBPobierz

Nr XXIX/283/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości

treść uchwały

30 KBPobierz

Nr XXIX/284/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

treść uchwały

15.8 KBPobierz

Nr XXIX/285/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań [...]"

treść uchwały z załącznikiem

39 KBPobierz

Nr XXIX/286/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

treść uchwały z załącznikiem

46 KBPobierz

Nr XXIX/287/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań [...]"

treść uchwały i załącznik

39 KBPobierz

Nr XXIX/288/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

treść uchwały z załącznikiem

51 KBPobierz

Nr XXIX/289/2013 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do zmiany "Studium [...] działek nr 57 i 87 obręb Dziki"

treść uchwały

17.8 KBPobierz

Nr XXIX/290/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1293Z [...]"

treść uchwały

25 KBPobierz

Nr XXIX/291/2013 w sprawie Regulaminy dostarczania wody odprowadzania ścieków

treść uchwały

77 KBPobierz

Nr XXIX/292/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok

treść uchwały

24 KBPobierz

załącznik nr 1

28 KBPobierz

załącznik nr 2

41 KBPobierz

załącznik nr 3 i 4

30 KBPobierz

Nr XXIX/293/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek

treść uchwały z objaśnieniami

60 KBPobierz

załącznik nr 1

50 KBPobierz

załącznik nr 2

38 KBPobierz