Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 294 w sprawie zmiany uchwały RG Nr XXIX/278/2013 z dnia 24 września 2013r.

treść uchwały

18.2 KBPobierz

Nr 295 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/237/2013 z dnia 20 maja 2013r.

treść uchwały

19.0 KBPobierz

Nr 296 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek

treść uchwały

18.3 KBPobierz

załączniki do uchwały

88 KBPobierz

Nr 297 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

treść uchwały

20 KBPobierz

załączniki

121 KBPobierz

Nr 298 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grzmiąca

treść uchwały

15.4 KBPobierz

załącznik

33 KBPobierz

Nr 299 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/202/2012

treść uchwały

14.7 KBPobierz

załącznik

40 KBPobierz