Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 300 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

treść uchwały

32 KBPobierz

Nr 301 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

treść uchwały

65 KBPobierz

Nr 302 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

treść uchwały

54 KBPobierz

Nr 303 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

treść uchwały

108 KBPobierz

Nr 304 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych

treść uchwały

21 KBPobierz

Nr 305 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

21 KBPobierz

Nr 306 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

26 KBPobierz

Nr 307 w sprawie zmiany uchwały RG Szczecinek Nr XXIX/281/2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości

treść uchwały

19.2 KBPobierz

Nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości na czas do 1 roku

treść uchwały

20 KBPobierz

Nr 309 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

treść uchwały

96 KBPobierz

Nr 310 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

treść uchwały

103 KBPobierz

Nr 311 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok

treść uchwały

26 KBPobierz

Załącznik nr 1,2,3

49 KBPobierz

Nr 312 w sprawie nie uwzględnienia wezwania Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego [...]

treść uchwały

23 KBPobierz

Nr 313 w sprawie nie uwzględnienia wezwania Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego i Krajobrazu [...]

treść uchwały

26 KBPobierz

Nr 314 w sprawie nie uwzględnienia wezwania Pani Krystyny Wieczorek [...]

treść uchwały

21 KBPobierz