Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w roku 2014 oraz usług w zakresie wycen oraz inwentaryzacji nieruchomości w 2014 roku

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników zakładów budżetowych – gminnych jednostek organizacyjnych

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 stycznia 2014 roku pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 306/13 o powierzchni 0,4131 ha położonej w obrębie Żółtnica, 306/3 o powierzchni 0,2038 ha położonej w obrębie Żółtnica i 459/24 o powierzchni 0,1016 ha położonej w obrębie Parsęcko stanowiących własność Gminy Szczecinek

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2014r.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 0,6000 ha oznaczonej numerem 767 położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę sprzętu medycznego oraz rzeczy ruchomych będących wyposażeniem gabinetu stomatologicznego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 stycznia 2014 roku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 755/1 położonej w obrębie Gwda Wielka stanowiącej własność Gminy Szczecinek

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Dostawę wraz z montażem sześciu lamp hybrydowych"

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczecinek"

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacyjnej do Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

289 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.09.2012r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XV/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.06.2008r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.05.2013r.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 20.05.2013r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów

228 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacją zadań własnych Gminy Szczecinek na 2014 rok w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych - mieszkańców Gminy Szczecinek

208 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

249 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2013 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 21.10.2013r.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i Uchwały Nr XXXIII/269/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/355/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 04.11.2010r.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2013r.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 83/12 położonej w obrębie Turowo, 83/7 położonej w obrębie Turowo, 459/20 położonej w obrębie Parsęcko stanowiących własność Gminy Szczecinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sal wiejskich na terenie Gminy Szczecinek

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Turowo"

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego usnego przetagu nieograniczonego na dzierżawę części działki gruntu o pow. 17,0000 ha oznaczonej numerem 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu na 2013 rok

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie ustalania zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek oraz Uchwały Nr XXXI/306/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.11.2013r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 j. t., z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/325/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.02.2014r.

47 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sitno

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprwie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

342 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sal wiejskich na terenie Gminy Szczecinek

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 stycznia 2014 roku drugich przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 306/13 o powierzchni 0,4131 ha położonej w obrębie Żółtnica, 306/3 o powierzchni 0,2038 ha położonej w obrębie Żółtnica, 695/17 o powierzchni 0,1225 ha położonej w obrębie Żółtnica i 437 o powierzchni 0,1040 ha położonej w obrębie Turowo oraz trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 755/1 o powierzchni 0,1523 ha położonej w obrębie Gwda Wielka stanowiącej własność Gminy Szczecinek

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestowskiego pn: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Turowo"

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinej na 2014r.

183 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wierzchowo i Skotniki

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/348/2010 z dnia 30.09.2010r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/324/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.02.2014r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład lotniska położonego w miejscowości Wilcze Laski na cele rekreacyjno – sportowe

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

24 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 5 maja 2014 r.

209 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.05.2013r.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 20.05.2013r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26.06.2008r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.09.2013r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/294/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.10.2013r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Szczecinek

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 424 położonej w obrębie Wierzchowo stanowiącej własność Gminy Szczecinek

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

493 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe [...]

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.04.2012r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 01.03.2011r.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/355/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 04.11.2010r.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 czerwca 2014 roku pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 765/10 o powierzchni 0,1025 ha położonej w obrębie Gwda Wielka, 103/5 o powierzchni 0,1032 ha położonej w obrębie Mosina, 85/25 o powierzchni 0,0855 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/14 o powierzchni 0,0848 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/15 o powierzchni 0,0844 ha położonej w obrębie Marcelin wraz z udziałem 1/10 części działki 85/26 o powierzchni 0,1072 ha położonej w obrębie Marcelin, 338/2 o powierzchni 0,1661 ha położonej w obrębie Wilcze Laski i 459/24 o powierzchni 0,1011 ha położonej w obrębie Parsęcko stanowiących własność Gminy Szczecinek

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Przebudowę dachów świetlic wiejskich w miejscowościach Grąbczyn i Turowo"

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach

359 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26 czerwca 2014 roku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 459/20 o powierzchni 0,1086 ha położonej w obrębie parsęcko i trzecich przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami 306/13 o powierzchni 0,4131 ha położonej w obrębie Żółtnica, 306/3 o powierzchni 0,2038 ha położonej w obrębie Żółtnica i 437 o powierzchni 0,1040 ha położonej w obrębie Turowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

401 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/355/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 04.11.2010r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XLIII/346/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30.09.2010r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawia powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczecinek"

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń biurowych

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń biurowych

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie przeznaczenia w najem pomieszczeń biurowych

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

235 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i Uchwały Nr XXXIII/269/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2013r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Bartosik wychowawcy świetlicy zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyby Stępień nauczycielki języka niemieckiego zatrudnionej w Szkole Podstawowej im.T.Kościuszki w Turowie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Malickiej nauczycielki historii i wychowawcy świetlicy zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s egzekucji

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

250 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.09.2013r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/294/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24.10.2013r.

513 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.05.2013r.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

72 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 sierpnia 2014 r.

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

169 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie zasad udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 30 00 euro

206 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 87/2014 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 sierpnia 2014 r.

236 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

276 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 331/17 w części o pow. 17,00 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku oraz w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 04 września 2014 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/9 o powierzchni 0,1239 ha położonej w obrębie Jelenino i drugich przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 103/5 o powierzchni 0,1032 położonej obrębie Mosina, 85/25 o powierzchni 0,0855 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/14 o powierzchni 0,0848 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/15 o powierzchni 0,0844 ha położonej w obrębie Marcelin wraz z udziałem 1/10 części działki 85/26 o powierzchni 0,1072 położonej w obrębie Marcelin, 338/2 o powierzchni 0,1661 ha położonej w obrębie Wilcze Laski i 459/24 o powierzchni 0,1011 ha położonej w obrębie Parsęcko stanowiących własność Gminy Szczecinek

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo, dz. nr 282/3

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

239 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 września 2014 roku czwartego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 306/3 o powierzchni 0,2038 ha położonej w obrębie Żółtnica, trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 459/20 o powierzchni 0,1086 położonej w obrębie Parsęcko i pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 755/2 o powierzchni 0,1514 ha położonej w obrębie Gwda Wielka, 765/11 o powierzchni 0,1025 położonej w obrębie Gwda Wielka, 65/6 o powierzchni 0,2275 ha położonej w obrębie Dziki i 65/7 o powierzchni 0,2408 ha położonej w obrębie Dziki stanowiących własność Gminy Szczecinek

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem powierzchni użytkowej w budynku biurowo-administracyjnym stanowiącym własność Gminy Szczecinek oraz określenia stawki czynszu najmu

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/385/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/385/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10.09.2014r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

239 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014-2029

634 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.10.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i Uchwały Nr XXXIII/269/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.09.2009r.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/90/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 25.10.2011r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29.02.2012r.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2018) oraz Uchwały Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej Uchwałą Rady Gminy Szczecinek Nr XLIII/348/2010 z dnia 30.09.2010r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/217/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27.02.2009r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 października 2014 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 92/2 o powierzchni 0,2715 ha wraz z udziałem do 1/2 części w działce nr 92/4 o powierzchni 0,0733 ha położonej w obrębie Nowe Gonne stanowiącej własność Gminy Szczecinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

213 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2015 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

84 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 108/2014 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 20 października 2014 r.

490 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierchomości (Dz. U. Nr 207. poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/413/2014 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr XXXVII/384/2014 z dnia 10.09.2014r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek w 2014r.

253 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06 listopada 2014 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 765/12 o powierzchni 0,1838 ha, wraz z udziałem do 1/6 części w działce 765/15 o powierzchni 0,1124 ha położonych w obrębie Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczcinek

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie sporządzenia przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2015 rok

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029 Gminy Szczecinek

225 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Zarządzenia Nr 115/2014 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12 listopada 2014 r.

570 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

357 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2014 roku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/9 o powierzchni 0,1239 ha położonej w obrębie Jelenino i trzech przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 103/5 o powierzchni 0,1032 ha położonej w obrębie Mosina, 85/25 o powierzchni 0,0855 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/14 o powierzchni 0,0848 ha położonej w obrębie Marcelin, 85/15 o powierzchni 0,0844 ha położonej w obrębie Marcelin wraz z udziałem do 1/10 części działki 85/26 o powierzchni 0,1072 ha położonej w obrębie Marcelin, 338/2 o powierzchni 0,1661 ha położonej w obrębie Wilcze Laski stanowiących własność Gminy Szczecinek

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118

w sprawie wprowadzwnia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

268 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Szczecinek"

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 19.07.2010r.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

130 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

142 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Szczecinek oraz jej jednostek organizacyjnych"

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 grudnia 2014 roku pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 30/16 o powierzchni 0,4656 ha i 30/17 o powierzchni 0,4580 ha położonych w obrębie Turowo stanowiących własność Gminy Szczecinek

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń biurowych

45 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie wprowadzenia wzoru papieru firmowego w Urzędzie Gminy Szczecinek oraz zasad jego stosowania

237 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014r.

407 KBPobierzPodgląd pliku