Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 315 w sprawie nabycia nieruchomości

treść uchwały

14.3 KBPobierz

Nr 316 w sprawie nabycia nieruchomości

treść uchwały

14.4 KBPobierz

Nr 317 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/204/2012 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 grudnias 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

treść uchwały

26 KBPobierz

Nr 318 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść uchwały

27 KBPobierz

załacznik

93 KBPobierz

Nr 319 w sprawie określenia wzoru e-deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

treść uchwały

28 KBPobierz

załącznik

93 KBPobierz

Nr 320 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwidziałania Narkomanii na 2014 rok.

treść uchwały

18.3 KBPobierz

załącznik

186 KBPobierz

Nr 321 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2014.

treśc uchwały

166 KBPobierz

załączniki

158 KBPobierz

Nr 322 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014-2024.

treść uchwały

29 KBPobierz

zał. 1

50 KBPobierz

zał. 2

31 KBPobierz

Nr 323 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2013 rok.

treść uchwały

26 KBPobierz

załączniki

54 KBPobierz