Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie wyników na realizację zadań w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczecinek w 2014r.

39 KBPobierz

Ogłoszenie wyników w zakresie aktywizacji społecznej

dla osób starszych na terenie gminy Szczecinek w 2014r.

36 KBPobierz

Wzór oferty

105 KBPobierz

Zarzadzenie i ogłoszenie - konkurs seniorzy 2014

1.1 MBPobierz

Zarzadzenie i ogłoszenie - konkurs sportowcy 2014

1.3 MBPobierz