Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 324 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

22 KBPobierz

Nr 325 w sprawie zbycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej

Treść uchwały

31 KBPobierz

Nr 326 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

16.3 KBPobierz

Nr 327 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

16.2 KBPobierz

Nr 328 w sprawie programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]

Treść uchwały

22 KBPobierz

Załącznik 1

87 KBPobierz

Nr 329 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego [...]

Treść uchwały

28 KBPobierz

Nr 330 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/320/2014 [...]

Treść uchwały

21 KBPobierz

Załącznik 1

68 KBPobierz

Nr 331 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014 rok

Treść uchwały

28 KBPobierz

Załącznik 1

31 KBPobierz

Załącznik 2

34 KBPobierz

Załącznik 3

24 KBPobierz

Załącznik 4

37 KBPobierz