Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 332 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i ścieki

treść uchwały

22 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

105 KBPobierz

Nr 333 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dot. dzierżawy

treść uchwały

17.0 KBPobierz

Nr 334 w sprawie wyrażenia zgody na zawarice um. dzierżawy [...]

treść uchwały

16.6 KBPobierz

Nr 335 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ...

treść uchwały

16.1 KBPobierz

Nr 336 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

treść uchwały

16.3 KBPobierz

Nr 337 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...]

treść uchwały

22 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

50 KBPobierz

Nr 338 w sprawie uchylenia uchwały RG Szczecinek Nr XVII/137/2008

treść uchwały

19.9 KBPobierz

Nr 339 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp. [...]

treść uchwały

30 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

126 KBPobierz

Nr 340 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zag. [...]

treść uchwały

30 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

58 KBPobierz

Nr 341 w sprawie przystąpienia zmiany "Studium uwarunkowań [...]"

treść uchwały wraz z załącznikami

201 KBPobierz

Nr 342 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu [...]

treść uchwały wraz z załącznikami

209 KBPobierz

Nr 343 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki

treść uchwały

14.5 KBPobierz

Nr 344 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014 rok.

treść uchwały

28 KBPobierz

załączniki do uchwały

40 KBPobierz

Nr 345 w sprawie zmian w WPF Gminy Szczecinek na lata 2014-2024

treść uchwały wraz z objaśnieniami

60 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

56 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

36 KBPobierz