Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 346 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

16.8 KBPobierz

Nr 347 w sprawie zbycia nieruchomości

treść uchwały

16.6 KBPobierz

Nr 348 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

treść uchwały

17.3 KBPobierz

Nr 349 w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu

treść uchwały

18.0 KBPobierz

Nr 350 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

treść uchwały

36 KBPobierz

załączniki

69 KBPobierz

Nr 351 w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2024

treść uchwały

23 KBPobierz

objaśnienia przyjętych wartości

39 KBPobierz

załącznik nr 1

74 KBPobierz

załącznik nr 2

51 KBPobierz