Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 381 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Treść uchwały

24 KBPobierz

Nr 380 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy szczecinek za 2013 rok

Treść uchwały

15.4 KBPobierz

Nr 379 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Szczecinek za 2013 r.

Treść uchwały

16.6 KBPobierz

Nr 378 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Treść uchwały

34 KBPobierz

Nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy dotyczacej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 1 roku

Treść uchwały

17.1 KBPobierz

Nr 376 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Treść uchwały

29 KBPobierz

Nr 375 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Treść uchwały

31 KBPobierz

Nr 374 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014-2029

Treść uchwały

24 KBPobierz

Załącznik

72 KBPobierz

Objaśnienia

37 KBPobierz

Nr 373 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2014 rok

Treść uchwały

28 KBPobierz

Załącznik nr 1,2,3

61 KBPobierz

Nr 372 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szczecinek a Miastem Szczecinek...

Treść uchwały

28 KBPobierz

Załącznik

43 KBPobierz

Nr 371 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

Treść uchwały

31 KBPobierz

Załącznik nr 1,2,3

156 KBPobierz

Załącznik nr 4

46 KBPobierz

Nr 370 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

Treść uchwały

21 KBPobierz

Załącznik nr 1,2,3

160 KBPobierz

Załącznik nr 4

51 KBPobierz

Nr 369 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

17.4 KBPobierz

Nr 368 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

17.5 KBPobierz

Nr 367 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

17.6 KBPobierz

Nr 366 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

18.9 KBPobierz

Nr 365 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 2 lat

Treść uchwały

17.1 KBPobierz

Nr 364 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

17.4 KBPobierz

Nr 363 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

18.7 KBPobierz

Nr 362 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

17.4 KBPobierz

Nr 361 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

17.6 KBPobierz

Nr 360 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

17.3 KBPobierz

Nr 359 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

18.8 KBPobierz

Nr 358 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

Treść uchwały

17.6 KBPobierz

Nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

Treść uchwały

17.5 KBPobierz

Nr 356 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

17.2 KBPobierz

Nr 355 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

17.1 KBPobierz

Nr 354 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

Treść uchwały

24 KBPobierz

Nr 353 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały

30 KBPobierz

Nr 352 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały

21 KBPobierz

Załącznik

35 KBPobierz