Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 382 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.1 KBPobierz

Nr 383 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.1 KBPobierz

Nr 384 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.7 KBPobierz

Nr 385 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.7 KBPobierz

Nr 386 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.7 KBPobierz

Nr 387 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.4 KBPobierz

Nr 388 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.1 KBPobierz

Nr 389 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

12.2 KBPobierz

Nr 390 w sprawie nabycia nieruchomości

Treść uchwały

11.6 KBPobierz

Nr 391 w sprawie uchylenia uchwały

Treść uchwały

13.0 KBPobierz

Nr 392 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury organizacyjnej GOPS

Treść uchwały

23 KBPobierz

Nr 393 w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy

Treść uchwały

14.1 KBPobierz

Załącznik do w/w uchwały

48 KBPobierz

Nr 394 w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2014 rok.

Treść uchwały

23 KBPobierz

Nr 395 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Treść uchwały

18.9 KBPobierz

Załącznik nr 1 do w/w uchwały

24 KBPobierz

Załącznik nr 2 do w/w uchwały

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do w/w uchwały

30 KBPobierz

Nr 396 w sprawie zmian w WPF na lata 2014 - 2029.

Treść uchwały

15.6 KBPobierz

Załącznik nr 1 do w/w uchwały

65 KBPobierz

Załącznik nr 2 do w/w uchwały

39 KBPobierz

Nr 397 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS

Treść uchwały

12.8 KBPobierz