Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 398 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

18.0 KBPobierz

Nr 399 w sprawie zbycia nieruchomości

Treść uchwały

22 KBPobierz

Nr 400 w sprawie nabycia nieruchomości

Treść uchwały

16.1 KBPobierz

Nr 401 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

17.4 KBPobierz

Nr 402 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

17.3 KBPobierz

Nr 403 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

18.5 KBPobierz

Nr 404 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

16.9 KBPobierz

Nr 405 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

18.0 KBPobierz

Nr 406 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

17.1 KBPobierz

Nr 407 w sprawie zmiany Studium

Treść uchwały

44 KBPobierz

Nr 408 w sprawie mpzg

Treść uchwały

115 KBPobierz

Nr 409 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

25 KBPobierz

Załącznik - treść porozumienia

49 KBPobierz

Nr 410 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

31 KBPobierz

Załącznik - treść porozumienia

48 KBPobierz

Nr 411 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Treść uchwały

29 KBPobierz

Załącznik nr 1

22 KBPobierz

Załącznik nr 2

35 KBPobierz

Załącznik nr 3

30 KBPobierz

Nr 412 w sprawie zmian w WPF Gminy Szczecinek

Treść uchwały

25 KBPobierz

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF

40 KBPobierz

Załącznik nr 1

60 KBPobierz

Załącznik nr 2

35 KBPobierz

Nr 413 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/384/2014

Treść uchwały

23 KBPobierz

Nr 414 w sprawie wyrażenia zgody

Treść uchwały

17.4 KBPobierz