Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 3

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

62 KBPobierz

Nr 4

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

77 KBPobierz

Nr 5

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 6

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

80 KBPobierz

Nr 7

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

74 KBPobierz

Nr 8

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

74 KBPobierz

Nr 9

w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

75 KBPobierz

Nr 10

w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

74 KBPobierz

Nr 11

w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

79 KBPobierz

Nr 12

w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy Szczecinek

83 KBPobierz

Nr 13

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 14

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

74 KBPobierz