Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 15

w sprawie programu współpracy GS z organizacjami pozarządowymi ...

75 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

87 KBPobierz

Nr 16

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok

77 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

48 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

78 KBPobierz

załącznik nr 3 - Plan realizacji inwestycji

41 KBPobierz

Nr 17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2014-2029

84 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

51 KBPobierz

załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

37 KBPobierz

Nr 18

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, ...

78 KBPobierz

Nr 19

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/317/2013 RG z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

81 KBPobierz

Nr 20

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

96 KBPobierz

Nr 21

w sprawie określenia wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały (wersja edytowalna w .doc)

71 KBPobierz

Nr 22

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

88 KBPobierz

Nr 23

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia GPPiRPA

69 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

75 KBPobierz

Nr 24

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących RG do podpisywania delegacji służbowych

70 KBPobierz