Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

na początek kadencji 2014-2018

623 KBPobierz

za rok 2014

1.3 MBPobierz

za rok 2015

145 KBPobierz

za rok 2016

1.6 MBPobierz

korekta z dnia 29.05.2017r.

1.7 MBPobierz

za rok 2017

1.9 MBPobierz

na koniec kadencji 14.09.2018r.

1.9 MBPobierz

na początek kadencji 2018-2023

455 KBPobierz