Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wyjaśnienie PKW odnośnie prawa do głosowania

194 KBPobierz

Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu [...] w wyborach Prezydenta RP

193 KBPobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP wraz z kalendarzem wyborczym

535 KBPobierz

Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

92 KBPobierz