Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenia Wójta

o zwołaniu Zebrania Sołectwa Kusowo w dniu 12 maja 2015r. w sprawie procedury podziału sołectwa.

39 KBPobierz

o zwołaniu Zebrania Sołectwa Marcelin w dniu 13 maja 2015r. w sprawie procedury podziału sołectwa.

40 KBPobierz

Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Sitno

44 KBPobierz

Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 05 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Spore

35 KBPobierz

Uchwały dotyczące wyborów sołeckich

Uchwała nr 39/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

78 KBPobierz

Uchwała nr 237/2016 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Żółtnica i Sołectwie Omulna

38 KBPobierz

Informacje Wójta

w sprawie osób uprawnionych do głosowania w wyborach Sołeckich

39 KBPobierz

Informacja o zmianie terminu spotkania w Wierzchowie na 14 marca 2015r.

19.0 KBPobierz

Obwieszczenia Wójta dot. wyborów sołeckich

w sprawie wyborów w miejscowościach Gwda Wielka, Gwda Mała, Dalęcino, Grąbczyn.

51 KBPobierz

w sprawie wyborów w miejscowościach Jelenino, Wojnowo.

43 KBPobierz

w sprawie wyborów w miejscowościach Spore, Drawień, Krągłe.

48 KBPobierz

w sprawie wyborów w miejscowościach Kwakowo, Spore, Parsęcko, Godzimierz, Dziki.

58 KBPobierz

w sprawie wyborów w miejscowościach Wilcze Laski, Turowo, Wierzchowo, Sitno, Spore, Drężno, Trzebiechowo.

67 KBPobierz

w sprawie wyborów w miejscowościach Stare Wierzchowo, Żółtnica, Mosina.

49 KBPobierz

z dnia 05.04.2016 o zwołaniu zebrań wiejskich sołectw Żółtnica i Omulna

43 KBPobierz

z dnia 12.05.2016 o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Jelenino dla wyboru Sołtysa

44 KBPobierz

z dnia 05.07.2017r. o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Spore dla wyboru Sołtysa

38 KBPobierz