Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały dotyczące wyborów sołeckich

Uchwała z dnia 06.02.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Szczecinek

81 KBPobierz

Uchwała z dnia 28.06.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Dalęcino i Sołectwie Skotniki

22 KBPobierz

Obwieszczenia Wójta dot. wyborów sołeckich

Z dnia 07.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Sitno, Drawień i Wojnowo

45 KBPobierz

Z dnia 07.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Drężno, Stare Wierzchowo, Krągłe, Kwakowo, Wilcze Laski, Trzebiechowo, Kusowo

64 KBPobierz

Z dnia 12 i 14.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Grąbczyn, Wierzchowo, Dziki i Turowo

51 KBPobierz

Z dnia 14.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Marcelin, Godzimierz, Mosina, Jelenino

50 KBPobierz

Z dnia 22.02.2019r. dotyczące zwołań zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowości: Żółtnica

40 KBPobierz

Z dnia 25.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Spore, Brzeźno, Parsęcko

48 KBPobierz

Z dnia 08.03.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Gwda Mała, Gwda Wielka, Omulna, Gałowo

50 KBPobierz

Z dnia 26.03.019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino

24 KBPobierz

Z dnia 04.07.2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skotniki dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

38 KBPobierz

Z dnia 04.07.2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

38 KBPobierz