Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 25

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na 2015 rok

83 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 10 do w/w uchwały

190 KBPobierz

Nr 26

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015 - 2029

29 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

46 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

53 KBPobierz

Nr 27

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwziałania Narkomanii

65 KBPobierz

załącznik - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...

172 KBPobierz