Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie z dnia 26.03.2015r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy ŚDS

350 KBPobierz

Protokół z przeprowadzonego naboru z dnia 14.04.2015r.

389 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru z dnia 14.04.2015r.

209 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 30.08.2017r. o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy ŚDS

756 KBPobierz

Informacja z dnia 15.09.2017 r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie

48 KBPobierz