Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 28

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

73 KBPobierz

Nr 29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

73 KBPobierz

Nr 30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 31

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

75 KBPobierz

Nr 32

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

75 KBPobierz

Nr 33

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

75 KBPobierz

Nr 34

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli

62 KBPobierz

Nr 35

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji [...] do oddziałów przedszkolnych ...

78 KBPobierz

Nr 36

w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania

66 KBPobierz

Nr 37

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad oraz wysokości zwrotu kosztów ponoszonych przez sołtysów z tytułu korzystania z posiadanych telefonów

74 KBPobierz

Nr 38

w sprawie diet dla Sołtysów Gminy Szczecinek

68 KBPobierz

Nr 39

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Szczecinek

78 KBPobierz

Nr 41

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczecinek

93 KBPobierz