Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 r.

201 KBPobierz

Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 kwietnia 2015 r.

208 KBPobierz

Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12 maja 2015 r.

202 KBPobierz

Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 12 maja 2015 r.

204 KBPobierz

Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa OKW Nr 7.

209 KBPobierz

Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego w OKW Nr 7.

211 KBPobierz

Składy komisji

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych

248 KBPobierz

Załączniki do w/w zarządzenia

56 KBPobierz