Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Dalęcino

Informacje o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Dalęcino

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Dalęcino w związku z podziałem Sołectwa

248 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały Nr 31/2019 w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino

41 KBPobierzPodgląd pliku

Statut Sołectwa Dalęcino

72 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa granicy Sołectwa Dalęcino stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Dalęcino

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Statut Sołectwa Skotniki

71 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa granicy Sołectwa Skotniki stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Skotniki

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół z wyników konsultacji

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Kusowo

Zarządzenie Wójta z dnia 12 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kusowo

44 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Kusowie)

38 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Trzebiechowie)

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kusowo

35 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Mapa stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół z konsultacji z dnia 05 grudnia 2017r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Drugie konsultacje w spr. podziału Sołectwa Żółtnica

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica - 10 grudnia 2015r.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta w sprawie konsultacji

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Formularzem Ankiety

51 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Żółtnica

45 KBPobierzPodgląd pliku

Proponowanuy Statut Sołectwa Żółtnica (załącznik nr 3)

83 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Żółtnica

249 KBPobierzPodgląd pliku

Proponowany Statut Sołectwa Omulna (załącznik nr 4)

82 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Omulna

200 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

41 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dnia 8 stycznia 2016r. z wyników konsultacji społecznych [...] w sprawie podziału sołectwa [...]

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Konsultacje w spr. podziału sołectwa Żółtnica

Protokół z dnia 04.11.2015r. z wyników konsultacji społecznych ws. podziału sołectwa Żółtnica

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica w sprawie konsultacji

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie projektu podziału sołectwa Żółtnica

151 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie podziału sołectwa Żółtnica wraz z uzasadnieniem

45 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt statutu - sołectwa Żółtnica i Omulna - załacznik 3 i 4 do Zarządzenia Wójta nr 142/2015

127 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa - sołectwa Żółtnica - zał. Nr 1

265 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa - sołectwa Omulna - zał. Nr 2

264 KBPobierzPodgląd pliku

Ankieta dotycząca podziału sołectwa

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały - w spr. podziału sołectw Kusowo, Marcelin

Projekt uchwały -Kusowo, Marcelin

68 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty statutów Kusowo, Trzebiechowo, Marcelin, Godzimierz

201 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 58/2015-Marcelin i 59/2015-Kusowo

62 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania -Marcelin, Kusowo

43 KBPobierzPodgląd pliku

Protokoły z wyników konsultacji

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Kusowo

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Marcelin

2.6 MBPobierzPodgląd pliku