Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Dalęcino

Informacje o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Dalęcino

14.5 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino

24 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Dalęcino w związku z podziałem Sołectwa

248 KBPobierz

Projekt Uchwały Nr 31/2019 w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino

41 KBPobierz

Statut Sołectwa Dalęcino

72 KBPobierz

Mapa granicy Sołectwa Dalęcino stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Dalęcino

1.4 MBPobierz

Statut Sołectwa Skotniki

71 KBPobierz

Mapa granicy Sołectwa Skotniki stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Skotniki

1.4 MBPobierz

Protokół z wyników konsultacji

1.1 MBPobierz

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Kusowo

Zarządzenie Wójta z dnia 12 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kusowo

44 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Kusowie)

38 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Trzebiechowie)

38 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kusowo

35 KBPobierz

Mapa stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały

2.3 MBPobierz

Mapa stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa

2.4 MBPobierz

Protokół z konsultacji z dnia 05 grudnia 2017r.

1.1 MBPobierz

Drugie konsultacje w spr. podziału Sołectwa Żółtnica

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica - 10 grudnia 2015r.

41 KBPobierz

Informacja Wójta w sprawie konsultacji

34 KBPobierz

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Formularzem Ankiety

51 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Żółtnica

45 KBPobierz

Proponowanuy Statut Sołectwa Żółtnica (załącznik nr 3)

83 KBPobierz

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Żółtnica

249 KBPobierz

Proponowany Statut Sołectwa Omulna (załącznik nr 4)

82 KBPobierz

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Omulna

200 KBPobierz

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

41 KBPobierz

Protokół z dnia 8 stycznia 2016r. z wyników konsultacji społecznych [...] w sprawie podziału sołectwa [...]

1.1 MBPobierz

Konsultacje w spr. podziału sołectwa Żółtnica

Protokół z dnia 04.11.2015r. z wyników konsultacji społecznych ws. podziału sołectwa Żółtnica

52 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica w sprawie konsultacji

41 KBPobierz

Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie projektu podziału sołectwa Żółtnica

151 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału sołectwa Żółtnica wraz z uzasadnieniem

45 KBPobierz

Projekt statutu - sołectwa Żółtnica i Omulna - załacznik 3 i 4 do Zarządzenia Wójta nr 142/2015

127 KBPobierz

Mapa - sołectwa Żółtnica - zał. Nr 1

265 KBPobierz

Mapa - sołectwa Omulna - zał. Nr 2

264 KBPobierz

Ankieta dotycząca podziału sołectwa

39 KBPobierz

Projekt uchwały - w spr. podziału sołectw Kusowo, Marcelin

Projekt uchwały -Kusowo, Marcelin

68 KBPobierz

Projekty statutów Kusowo, Trzebiechowo, Marcelin, Godzimierz

201 KBPobierz

Zarządzenie nr 58/2015-Marcelin i 59/2015-Kusowo

62 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania -Marcelin, Kusowo

43 KBPobierz

Protokoły z wyników konsultacji

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Kusowo

1.8 MBPobierz

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Marcelin

2.6 MBPobierz