Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Kusowo

Zarządzenie Wójta z dnia 12 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kusowo

44 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Kusowie)

38 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Trzebiechowie)

38 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kusowo

35 KBPobierz

Mapa stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały

2.3 MBPobierz

Mapa stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa

2.4 MBPobierz

Protokół z konsultacji z dnia 05 grudnia 2017r.

1.1 MBPobierz

Drugie konsultacje w spr. podziału Sołectwa Żółtnica

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica - 10 grudnia 2015r.

41 KBPobierz

Informacja Wójta w sprawie konsultacji

34 KBPobierz

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Formularzem Ankiety

51 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Żółtnica

45 KBPobierz

Proponowanuy Statut Sołectwa Żółtnica (załącznik nr 3)

83 KBPobierz

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Żółtnica

249 KBPobierz

Proponowany Statut Sołectwa Omulna (załącznik nr 4)

82 KBPobierz

Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Omulna

200 KBPobierz

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

41 KBPobierz

Protokół z dnia 8 stycznia 2016r. z wyników konsultacji społecznych [...] w sprawie podziału sołectwa [...]

1.1 MBPobierz

Konsultacje w spr. podziału sołectwa Żółtnica

Protokół z dnia 04.11.2015r. z wyników konsultacji społecznych ws. podziału sołectwa Żółtnica

52 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica w sprawie konsultacji

41 KBPobierz

Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie projektu podziału sołectwa Żółtnica

151 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie podziału sołectwa Żółtnica wraz z uzasadnieniem

45 KBPobierz

Projekt statutu - sołectwa Żółtnica i Omulna - załacznik 3 i 4 do Zarządzenia Wójta nr 142/2015

127 KBPobierz

Mapa - sołectwa Żółtnica - zał. Nr 1

265 KBPobierz

Mapa - sołectwa Omulna - zał. Nr 2

264 KBPobierz

Ankieta dotycząca podziału sołectwa

39 KBPobierz

Projekt uchwały - w spr. podziału sołectw Kusowo, Marcelin

Projekt uchwały -Kusowo, Marcelin

68 KBPobierz

Projekty statutów Kusowo, Trzebiechowo, Marcelin, Godzimierz

201 KBPobierz

Zarządzenie nr 58/2015-Marcelin i 59/2015-Kusowo

62 KBPobierz

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania -Marcelin, Kusowo

43 KBPobierz

Protokoły z wyników konsultacji

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Kusowo

1.8 MBPobierz

protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Marcelin

2.6 MBPobierz