Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 69

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jeleninie

69 KBPobierz

Nr 70

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkolnej, sieci prowadzonych przez gminę oddziałów

80 KBPobierz

Nr 71

w sprawie zbycia nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 72

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Czarnobór nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Szczecinek

79 KBPobierz

Nr 73

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 74

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomosci na czas oznaczony do 5 lat

75 KBPobierz

Nr 75

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/52/2011 [...]

72 KBPobierz

Nr 76

w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/54/2011 [...]

72 KBPobierz

Nr 77

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/64/2011 [...]

73 KBPobierz

Nr 78

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/65/2011 [...]

72 KBPobierz

Nr 79

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/66/2011 [...]

73 KBPobierz

Nr 80

w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 [...]

72 KBPobierz

Nr 81

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/220/2013 [...]

73 KBPobierz

Nr 82

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/221/2013 [...]

72 KBPobierz

Nr 83

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/285/2013 [...]

73 KBPobierz

Nr 84

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/286/2013 [...]

73 KBPobierz

Nr 85

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/287/2013 [...]

73 KBPobierz

Nr 86

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/288/2013 [...]

73 KBPobierz

Nr 87

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/340/2014 [...]

73 KBPobierz

Nr 88

w sprawie wystąpienia Gminy Szczecinek ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu

84 KBPobierz

Nr 89

w sprawie przystąpienia Gminy Szczecinek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa POJEZIERZE RAZEM wraz ze Statutem Stowarzyszenia

200 KBPobierz

Nr 90

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczecinek

73 KBPobierz

Nr 91

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 3 do w/w uchwały

60 KBPobierz