Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zbiorcze wyniki

Zestawienie zbiorcze wyników z referendum

40 KBPobierz

Komunikat nr 1

w sprawie zasad dotyczących głosowania korespondencyjnego

37 KBPobierz

załącznik do w/w komunikatu

43 KBPobierz

załącznik do w/w komunikatu (wersja edytowalna)

33 KBPobierz

Komunikat nr 2

w sprawie zasad dotyczących głosowania przez pełnomocnika

42 KBPobierz

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

44 KBPobierz

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

48 KBPobierz

Komunikat nr 3

w sprawie zasad dotyczących wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

39 KBPobierz

formularz wniosku do w/w zaświadczenia

33 KBPobierz

formularz wniosku do w/w zaświadczenia (wersja edytowalna)

25 KBPobierz

Komunikat nr 4

w sprawie zasad dotyczących udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

36 KBPobierz

Komunikat nr 5

w sprawie zasad dotyczących dopisania do spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum

60 KBPobierz

druk wniosku do w/w komunikatu

33 KBPobierz

druk wniosku do w/w komunikatu (wersja edytowalna)

23 KBPobierz

Komunikat nr 6

w sprawie składu Obwodowej Komisji ds. Referendum

41 KBPobierz

druk zgłoszenia do w/w komunikatu

41 KBPobierz