Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczenie Wójta

z dnia 27.07.2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania [...] w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

149 KBPobierz

o składach komisji referendalnych wraz z funkcjami członków komisji

30 KBPobierz

Zarządzenia

nr 101 - w sprawie powołania urzędnika wyborczego w Gminie Szczecinek

76 KBPobierz

nr 102 - w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznego

78 KBPobierz

nr 103 - w sprawie wykazu tablic przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych [...]

76 KBPobierz

nr 107 - w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych ds. referendum w czasie przerwy [...]

328 KBPobierz

nr 109 - w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

240 KBPobierz

Załącznik do w/w zarządzenia

53 KBPobierz

Informacja PKW

o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

354 KBPobierz