Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 128

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierz

Nr 129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

75 KBPobierz

Nr 130

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Marcelin i Sołectwie Godzimierz

76 KBPobierz

Nr 131

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych na kadencję 2016-2019

77 KBPobierz

Nr 132

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych

76 KBPobierz

Nr 133

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

77 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

38 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

42 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały

40 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały

38 KBPobierz

Nr 134

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

80 KBPobierz