Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 135

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 136

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 137

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem nr 1)

90 KBPobierz

Nr 138

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (wraz z załącznikiem nr 1)

91 KBPobierz

Nr 139

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

77 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4

63 KBPobierz

Nr 140

w sprawie stanowiska dotyczącego budowy fermy hodowli norek w obrębie Gwda Mała

74 KBPobierz

Nr 141

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

64 KBPobierz