Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

składy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów

157 KBPobierz

Informacja o szkoleniu

Szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się dnia 20.10.2015r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej UG Szczecinek przy ul. Pilskiej 3

15.7 KBPobierz

Druk zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w UG Szczecinek, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu do dnia 02.10.2015r. Druk zgłoszenia ->

118 KBPobierz

Skład osobowy komisji

skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych - załączniki do Zarządzenia Nr 144/2015

54 KBPobierz