Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wyniki w Gminie Szczecinek

Zestawienie wyników Wyborów Parlamentarnych w Gminie Szczecinek

54 KBPobierz

Obwieszczenie

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, [...]

125 KBPobierz

Skład komisji

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie

172 KBPobierz

Kalendarz wyborczy

Kalendarz

49 KBPobierz

Zarządzenia

Nr 130 w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokali wyborczych [...]

361 KBPobierz

Nr 131 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

35 KBPobierz

Nr 138 w sprawie wyznaczenia miejsc [...] na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych [...]

42 KBPobierz

Nr 144 w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych

35 KBPobierz

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 - składy osobowe OKW

54 KBPobierz

Aneks do Zarządzenia Nr 144/2015

33 KBPobierz