Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Komunikat Nr 1

w sprawie zasad dotyczących głosowania korespondencyjnego

37 KBPobierz

załącznik (druk wniosku) do w/w komunikatu

43 KBPobierz

Komunikat Nr 2

w sprawie zasad dotyczących głosowania przez pełnomocnika

42 KBPobierz

wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania

73 KBPobierz

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [...]

77 KBPobierz

Komunikat Nr 3

w sprawie zasad dotyczących wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

39 KBPobierz

wniosek o wydanie zaświadczenia - do w/w komunikatu

33 KBPobierz

Komunikat Nr 4

w sprawie zasad dotyczących udostępniania spisu wyborców [...]

36 KBPobierz

Komunikat Nr 5

w sprawie zasad dotyczących dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach

59 KBPobierz

wniosek o dopisanie do spisu - do w/w komunikatu

31 KBPobierz