Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 156

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo-Drężno"

56 KBPobierz

Nr 157

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok

66 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 2 w/w uchwały

36 KBPobierz

Nr 158

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029

73 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

54 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

38 KBPobierz