Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 159

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019

77 KBPobierz

Nr 160

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 161

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierz

Nr 162

w sprawie przystąpienia Gminy Szczecinek do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowe na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

76 KBPobierz

Nr 163

w sprawie przystąpienia Gminy Szczecinek do stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek z siedzibą w Szczecinku

75 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

91 KBPobierz

Nr 164

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok.

78 KBPobierz

załączniki od nr 1 do nr 4 w/w uchwały

75 KBPobierz