Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 165

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

92 KBPobierz

Nr 166

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/302/2013 Rady Gminy Szczecinek w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

93 KBPobierz

Nr 167

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

100 KBPobierz

Nr 168

w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

686 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały- informacja w sprawie podatku od nieruchomości

73 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały-deklaracja na podatek od nieruchomości

78 KBPobierz

załącznik nr 3 do w/w uchwały- informacja w sprawie podatku rolnego

76 KBPobierz

załącznik nr 4 do w/w uchwały- deklaracja na podatek rolny

75 KBPobierz

załącznik nr 5 do w/w uchwały-informacja w sprawie podatku leśnego

67 KBPobierz

załącznik nr 6 do w/w uchwały- deklaracja na podatek leśny

66 KBPobierz

Nr 169

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

97 KBPobierz

Nr 170

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

99 KBPobierz

Nr 171

w sprawie uchylenia uchwały XXXI/304/2013 Rady Gminy Szczecinek w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych

90 KBPobierz

Nr 172

w sprawie ustalenia opłat od posiadania psów

93 KBPobierz

Nr 173

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szczecinek

96 KBPobierz

Nr 174

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na lata 2015-2016"

62 KBPobierz

załącznik do w/w uchwały

345 KBPobierz