Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 199

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2015 rok ( wraz z załącznikiem od nr 1 do nr 5)

644 KBPobierz

Nr 200

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2015-2029

68 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

47 KBPobierz

Nr 201

w sprawie uchwalania budżetu Gminy Szczecinek na rok 2016 (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10)

1.5 MBPobierz

Nr 202

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2016-2029

70 KBPobierz

załącznik nr 1 do w/w uchwały

51 KBPobierz

załącznik nr 2 do w/w uchwały

39 KBPobierz