Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców

Zarządzenie

453 KBPobierz

załącznik nr 1

81 KBPobierz

załącznik nr 2

0.9 MBPobierz

załącznik nr 3

83 KBPobierz

załacznik nr 3 - wersja na transze

84 KBPobierz

załacznik nr 4

68 KBPobierz

załacznik nr 5

39 KBPobierz

załacznik nr 6

31 KBPobierz

ogłoszenie wyników z dnia 04.03.2016r.

260 KBPobierz

Powołanie komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 21/2016

857 KBPobierz

Zarządzenie nr 22/2016

560 KBPobierz

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Szczecinek

Zarządzenie Wójta nr 15/2016

519 KBPobierz

Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia

79 KBPobierz

Załącznik nr 2 do w/w zarządzenia

83 KBPobierz

Załącznik nr 3 (przelew)

84 KBPobierz

Załącznik nr 3 (wersja na transze)

68 KBPobierz

Załącznik nr 4 do w/w zarządzenia

39 KBPobierz

Załącznik nr 5 do w/w zarządzenia

31 KBPobierz

Załącznik nr 6 do w/w zarządzenia

0.9 MBPobierz

Ogłoszenie wyników z dnia 02.03.2016r.

316 KBPobierz