Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Otwarte konkursy ofert na 2019 rok

Zarządzenie nr 4/2019 w zakresie aktywizacji społecznej

485 KBPobierz

załącznik do w/w Zarządzenia

72 KBPobierz

wzór oferty realizacji zadania publicznego

63 KBPobierz

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

49 KBPobierz

Zarządzenie nr 5/2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

437 KBPobierz

Załącznik do w/w Zarządzenia

252 KBPobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - wersja pdf

131 KBPobierz

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - wersja pdf

106 KBPobierz

Lista rankingowa OKO na 2019 rok dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców

346 KBPobierz

Lista rankingowa OKO na rok 2019 dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

418 KBPobierz