Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Szczecinek udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Gminy Szczecinek

Adres skrytki na platformie EPUAP: /UGSzczecinek/skrytka

Uwaga: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Szczecinek:

 

  • · przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika;
  • · dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:

sekretariat@gminaszczecinek.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 - 15:00 do Sekretariatu UG mieszczącego się na parterze Urzędu na następujących nośnikach danych:

- pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 (tzw. pendrive),

- płyta CD/DVD.

Jednocześnie informujemy że zainfekowane np. wirusami nośniki danych z automatu zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

------------------------------------------------------------------------------

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych
do Urzędu Gminy Szczecinek:

1.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2.      Akceptowalne formaty załączników to:

·          RTF, DOC, DOCX,

·          XLS, XLSX,

·         TXT,

·         GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,

·         PDF.

3.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.